Banner Image 01

Mô hình và Chiến lược

Sản phẩm Premium

Sản phẩm điện tử Premium | Sử dụng cho cá nhân, trẻ sơ sinh, bà mẹ và gia đình | Chăm sóc sức khỏe, vệ sinh, lối sống thông minh | Xác thực, Bảo hành cần thiết.

Năng lực sản phẩm 

Sản xuất tại Hàn Quốc | Mua trực tiếp từ nơi sản xuất | Sản phẩm đã được chứng minh trên thị trường | Sản phẩm + Bộ dụng cụ bán hàng + Sửa chữa + Đào tạo.

Năng lực hoạt động

SCM trong suốt | Cửa đến Cửa, Kho 3PL | Hoàn thành, Giao hàng chặng cuối | Số hóa end to end SCM.

Hiệu suất thị trường

Đáng tin cậy, Đề xuất, Tương tác / Ghi danh, Cơ sở dữ liệu khách hàng được số hóa (số trẻ em, nhân khẩu học)

Trải nghiệm khách hàng 

On/Offline quầy trợ giúp thời gian thực | Cộng đồng và Chia sẻ kinh nghiệm | Bảo hành, Đảm bảo, Trung thành.

Chất lượng tốt nhất X Giá tốt nhất

Sản phẩm đích thực, đã được thị trường chứng minh | SCM minh bạch được số hóa | Giảm thiểu chi phí, tối đa hóa chất lượng.

Quản lý chuỗi

Banner Image 01